Privacy verklaring AVG

Eyescream Photography, gevestigd aan Nieuwe Parklaan 69, Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.eyescream.nl
Nieuwe Parklaan 69
2597 LB Den Haag
+31654244748

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eyescream Wolterinck verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Eyescream Wolterinck verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Ras
– Biometrische gegevens
– Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eyescream Wolterinck verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om onze fotodrodukten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Eyescream Wolterinck neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Eyescream Photography gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen–

Uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via een contactformulier of boekingsformulier dat u invult via de website en dat per e-mail bij mij binnenkomt.

Voor offertes, facturen en boekhouding gebruik ik Moneybird. In offertes en facturen gebruik ik uw naam en eventueel adresgegevens.

De foto’s die ik in opdracht van u maak, worden verzonden met WeTransfer en opgeslagen op een NAS en externe harde schijf.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eyescream Wolterinck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

In opdracht gemaakte foto’s: indien u toestemming geeft om foto’s te delen op mijn website en/of social media, bewaar ik de foto’s totdat u mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig. Indien u geen toestemming geeft om foto’s te delen, bewaar ik foto’s op een externe harde schijf, zodat deze door u later bijbesteld kunnen worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eyescream Wolterinck verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eyescream Wolterinck blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eyescream Wolterinck gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eyescream Wolterinck en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kuntindienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar yvette@eyescream.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in dezekopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Eyescream Wolterinck wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit